Password
Username
logo
รีวิว การลงทุน วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี Exness
[CR]รีวิว การลงทุน การฝากเงินเข้าสู่บัญชีเทรด Exness 

1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ Exness คลิกเข้าสู่ระบบ ใส่ ID บัญชีเทรด และรหัส เพื่อเข้า
    สู่ระบบ ตามภาพประกอบ 
 
การลงทุน

2. เลือกเมนู เพิ่มเงิน
      - ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก 
      - ประเภทการดำเนินการ เลือก การชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ใน
        ประเทศไทย (7-อีเลฟเว่น)
      - สกุลเงิน เลือก THB-บาทไทย
        คลิก ทำการฝากเงิน
 
การลงทุน

3. โบรกเกอร์จะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน ระหว่างเงินบาทไทย กับ

    ดอลล่าห์  ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกยืนยันการชำระเงิน

การลงทุน

4. ระบบจะนำท่านไปสู่ระบบการชำระเงินโดยผ่าน PAYSBUY
      * ชื่อ-นามสกุล
      * อีเมล์ผู้ชำระเงิน
      * ข้อความถึงผู้ขาย
         (ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเด็ดขาดนะครับให้ใช้ข้อความที่อยู่ตามนั้นเลย)
         คลิกดำเนินการต่อ

 
การลงทุน

5. ระบบจะออกใบ Invoice ผ่าน PAYSBUY
      - จ่ายได้ทั้ง Counter Service ที่ 7-11 หรือ Tesco Lotus ก็ได้
      - กดปริ้น ใบ Invoice หรือ นำ Barcode ไปที่ๆ จะจ่ายเงิน เป็นอันเสร็จสินวิธี
        ฝากเงินเข้า บัญชี Exness
 
การลงทุน
ภาพประกอบ exness ถอนเงิน การลงทุน เล่นหุ้น กองทุนรวม exness ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง

Web : http://www.9upshop.com/allblog.php?cid=7
ผู้ประกาศ
สถานที่
กรุงเทพมหานคร
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
31 ส.ค. 2556
(N) Latitude
13.72342
(E) Longitude
100.47623


รีวิว ร้านอาหารแนะนำ ส้มตำเด้อ
รีวิว ร้านอาหารแนะนำ เชฟแมน(สาทร)
รีวิว ร้านอาหารแนะนำ Rabbit in the kitchen
รีวิว ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารประพักตร์
รีวิว ร้านอาหารแนะนำ KANSAI IZAKAYA
Please signin or signup

 

Powered By BumBeyonD. Copyright 2013 All rights Reserved.